KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Nghiệp đoàn hỗ trợ lao động người ngoại quốc Atashi Kyodo Kumiai

Tư vấn nhân lực Việt tại Nhật Start Again Corporation

Previous
Next

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Thương hiệu Labour Express Group Co.,Ltd.
Giám đốc đại diện Giám đốc đại diện Kobayashi Yuta Giám đốc điều hành Kobayashi Taihei
Ngày thành lập Ngày 5 tháng 10 năm 2015
Trụ sở chính 〒215-0013 Kanagawa – ken Kawasaki – shi Asao – ku Ozenji 1254 – 107
TEL・FAX (+81) 044-281-3675
Vốn điều lệ 10,000,000円
Số lượng nhân viên 5名
Ngân hàng
 • Mitsui Sumi Tomo Bank (SMBC)
 • Kawasaki Shinyou Kinko
Nội dung kinh doanh
 • Giới thiệu nhân sự
 • Xuất khẩu các mặt hàng Recycle
 • Thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp
 • Cung cấp và lắp ráp Giàn Giáo
Trang thiết bị
 • Xe tải 4T                      1 chiếc
 • Xe tải 2T                      1 chiếc
 • Xe Van                         2 chiếc
 • Xe Van dưới 600cc    2 chiế

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2015/10/5Thành lập công ty cổ phần LOC SHOUJI
2015/7Bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài các sản phẩm tái sử dụng
2019/5Bắt đầu thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp
2019/5Bắt đầu kinh doanh giàn giáo
2019/6/4Đổi tên thành LEG Co., Ltd.
2021/3/1Bắt đầu kinh doanh Lĩnh Vực Giới Thiệu Nhân Sự

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy phép thành lập công ty 0200-01-113097
Giấy phép kinh doanh vận chuyển chất thải công nghiệpTỉnh Kanagawa許可番号01400208953
Giấy phép kinh doanh vận chuyển chất thải công nghiệpThủ đô Tokyo第13-00-208953号
Giấy phép buôn bán đồ cũ Tỉnh Kanagawa第452490002857号
Giấy phép Giới Thiệu Nhân Sự 14-ユ-301738

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Nghiệp đoàn hỗ trợ lao động người ngoại quốc Atashi Kyodo Kumiai

Nghiệp đoàn hỗ trợ lao động người ngoại quốc Atashi Kyodo Kumiai

Tư vấn nhân lực Việt tại Nhật Start Again Corporation

Previous
Next

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Thương hiệuLabour Express Group Co.,Ltd
Giám đốc đại diện

Giám đốc đại diện Kobayashi Yuta

Giám đốc điều hành Kobayashi Taihei

Ngày thành lậpNgày 5 tháng 10 năm 2015
Trụ sở chính〒215-0013 
Kanagawa – ken Kawasaki – shi Asao – ku Ozenji 1254 – 107
TEL・FAX(+81) 044-281-3675
Vốn điều lệ10,000,000円
Số lượng nhân viên5名
Ngân hàng
 • Mitsui Sumi Tomo Bank (SMBC)
 • Kawasaki Shinyou Kinko
Nội dung kinh doanh
 • Xuất khẩu các mặt hàng Recycle
 • Thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp
 • Cung cấp và lắp ráp Giàn Giáo
 • Tư vấn nhân sự là lao động người ngoại quốc 
Trang thiết bị
 • Xe tải 4T                      1 chiếc
 • Xe tải 2T                      1 chiếc
 • Xe Van                         2 chiếc
 • Xe Van dưới 600cc    2 chiế

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

2015/10/5Thành lập công ty cổ phần LOC SHOUJI
2015/7Bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài các sản phẩm tái sử dụng
2019/5Bắt đầu thu gom và vận chuyển chất thải công nghiệp
2019/5Bắt đầu kinh doanh giàn giáo
2019/6/4 Đổi tên thành LEG Co., Ltd.

GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy phép thành lập công ty 0200-01-113097
Giấy phép kinh doanh vận chuyển chất thải công nghiệp Tỉnh Kanagawa 許可番号01400208953
Giấy phép kinh doanh vận chuyển chất thải công nghiệp Thủ đô Tokyo 第13-00-208953号
Giấy phép buôn bán đồ cũ  Tỉnh Kanagawa 第452490002857号

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

Nghiệp đoàn hỗ trợ lao động người ngoại quốc Atashi Kyodo Kumiai

Tư vấn nhân lực Việt tại Nhật Start Again Corporation

ĐĂNG KÝ HỘI THẢO